Hvis du synes valget av din første fluestang kan være vanskelig: Hold deg fast! Skogen av snører er om mulig enda større!

Før vi kommer til selve valget, kan det være nødvendig med noen begrepsavklaringer, samt si litt om disse.
Fluesnører ble i tidligere tider produsert i silke og krevde utrolig mye vedlikehold. I dag produseres disse i syntetiske materialer som krever mye mindre vedlikehold for å vare lenge. Snørene produseres med forskjellige egenskaper til forskjellige typer fiske og fiskesituasjoner. Et vanlig snøre er ofte rundt 30 meter langt og består av en klump der kastevekta ligger og en skyteline som gjør at du kan kaste langt om du klarer det.

På samme måte som fluestenger klassifiseres snørene etter en AFTM-skala. Den sier noe om til hvilken stang snøret kan passe. I dag er det blitt mer vanlig å oppgi hvilken kastevekt stanga er optimalisert for, noe snøreprodusentene også i økende grad oppgir. Dette gjør det litt lettere å finne et snøre som passer til akkurat din stang.

Les også: Utstyrsguide for nybegynneren: Fluestang

Snøretyper

Weight forward (WF):
Dette er den mest vanlige og utbredte snøretypen. Den har selve kastevekten (klumpen) konsentrert langt framme i snøret og gjør det relativt enkelt å komme i gang med selve kastet. Vanligvis er klumplengden på +/- 10 meter avhengig av hvordan snøret er designet.

Double taper (DT):
Dette er selve «ur-snøret» som ble brukt i fluefiskets tidligere tider. I dag må du nok lete lenge for å finne et slikt snøre, men fordelene er likevel de samme som før: Snøret er likt i begge ender, dvs tapert fra en viss tykkelse og ned mot en tynn spiss. Dette gjør at du, når snøret blir slitt i den ene enden, kan snu det og bruke «bakenden» og således øke varigheten av snøret. Det er litt mer krevende å kaste med et slikt snøre siden kastevekten er jevnt fordelt gjennom hele snørets lengde.

Long belly (WFLB):
Dette er egentlig et WF-snøre med vesentlig lengre klump. Grunnen til at jeg tar dette med som en egen snøretype er at det har sine fordeler og begrensninger i forhold til et standard WF-snøre. Den viktigste fordelen, etter min mening, er at man kan holde flere meter snøre i lufta uten at kastet kollapser . Vanlig lengde på klumpen er rundt 15 meter og det kan være vel verdt å vurdere for fiskesituasjoner som krever litt ekstra kastelengder. Ulempen er at det kan være litt vanskeligere å komme godt i gang med kastet, siden hele klumpen bør være utenfor stangringene for å få god dreis på kastet. Jeg anbefaler et slikt snøre til fiskere som har litt erfaring med fluekasting.

Flytesnøre:
De fleste bruker flytesnører til normalt fiske. Hele snøret flyter oppå vannfilmen og fungerer til 90% av dine fiskesituasjoner.

Intermediatesnøre:
Dette er et snøre som skal bryte vannfilmen og mer eller mindre hovre like under vannflata. Mange bruker et slikt snøre til sjøørretfiske i sjøen og til laksefiske i elv. Siden det ikke flyter oppå vannflaten lager det ikke striper og bølger i vannet under inntrekking. I tillegg får du flua til å fiske en anelse dypere i vannet enn ved flytesnøre.

Synkesnøre:
Dette snøret skal synke ned i vannlagene for å fiske dypere. Dette er særlig populært under laksefiske i elv men kan nok fungere godt i sjøen også for å nå fisk som normalt oppholder seg dypere i vannlagene. Man får denne snøretypen med forskjellige synkegrader fra de svært saktesynkende til de som synker svært fort. Erfaringsvis blir det mer og mer krevende å kaste jo tyngre snøret er.

Skyteklump:
Dette er en måte å rigge snøret sitt på der du har en tynn og glatt skyteline som kun har som oppgave å gi optimale forhold for lange kast. Skyteklumpen er hele kastevekten og er utskiftbar. Dette gjør det meget populært blant laksefiskere i elv siden det er fort gjort å skifte klumpen avhengig av hvordan du vil fiske. Er elva liten og varm kan du bruke flytesnøre og er elva flomstor og kald kan du lett skifte ut bare klumpen med en synkeklump.

Det finnes i tillegg blandingssnører av alle de nevnte der eksempelvis tuppen av snøret synker og resten flyter.

Anbefaling til nybegynneren:
Min anbefaling er å kjøpe et standard WF-snøre som flyter. Dette vil fungere i de aller fleste fiskesituasjoner og er enkelt å kaste med.

Prisen på snører får du fra tre-fire hundrelapper og opp til langt over tusen kroner. Velg et som har så glatt overflate som mulig og har så lite minne som mulig. Med minne mener jeg i hvor stor grad snøret opprettholder snurrene etter at det har ligget på snella. Har snøret mye minne vil det fort tvinne seg sammen når det ligger i vannet ved siden av deg, noe som er utrolig irriterende!