Har du lyst har du lov. Har du vett lar du vær.

Ja, da jeg var liten og lite visste, hadde jeg lyst. Så da fisket jeg med garn. Nå er jeg større og har mer vett, så nå fisker jeg ikke med garn. Det som derimot forundrer meg hver eneste dag, er at fullt oppegående mennesker ved sine fulle fem, klarer å få seg til å sette garn i fjorden. De skulle visst bedre. Eller kanskje vet de bedre, men driter en lang marsj i moral, ansvar og holdninger? Jeg tviler på at det finnes noen som driver med fiske som ikke har fått med seg at laksen er under hardt press, og at det i stadig flere elver blir vanskeligere å nå gytebestandsmålet. Jeg tør påstå at, på tross av fokuset på laksebestanden de seneste år, er det en god del mennesker som ikke har lært. For hva er læring? Læring er «varig endring av adferd». Bruk av kunnskapen du har til å endre din egen adferd. Her er det et uforklarlig gap i de fleste fjorder, særlig nordpå.

Nord-Troms og Midt-Troms er verstingene når det kommer til antall ulovlige garn som beslaglegges. Senest den siste uka har vi sett to aksjoner i Tromsø der politiet har tatt garnfiskere på fersken i to forskjellige elvemunninger. De fleste garnfiskere skjuler seg bak argumentasjon som at det er gammel tradisjon å høste av havet, at de ikke er interessert i å betale i dyre dommer for å fiske i elva der de attpåtil ikke får laks og ikke minst at «det er jo bare en laks».
Nå er det heldigvis slik at tidene har endret seg siden attenhundreogbrødmangel da mataukfisket var en nødvendighet for å overleve. I dag kan de fleste av oss kjøpe mat på butikken og er ikke avhengig av å fiske for matauket sin del. Så hva er det da som får disse menneskene til å gjøre det de gjør? Ikke vet jeg og ikke klarer jeg å forstå det heller!
Hvordan kan en gruppe mennesker heve seg selv over lovene vi har i landet vårt? Og hvordan kan mange av de samme menneskene nærmest skryte av dette på butikken etterpå?

Hva om jeg begynte med slakting av elg utenfor jaktsesongen? DA ville det blitt ramaskrik fra de samme menneskene!

Det høres kanskje helt absurd ut at jeg skulle kunne finne på å skyte en elg utenfor jakttiden. Men hva er forskjellen prinsipielt? Det er jo bare en elg. Den går jo bare rett utfor husveggen min. Det har jo ingenting å si i den store sammenhengen! Ja, for det er jo bare en fisk eller to. Den er jo rett nedfor huset mitt. Det har jo ingenting å si i den store sammenhengen. Men hvis alle tenkte slik ville det ikke vært særlig med fisk i elvene. Og da ville det heller ikke vært særlig mange elg igjen i skogen til de som jakter på lovlig måte. I min verden er det ingen forskjell, men jeg ville blitt stemplet som miljøversting og kriminell. I mange miljøer er du nesten en helt om du lurer lakseoppsynet og fyller fryseren din med tjuvfisket laks. Når det attpåtil ikke bare er din egen fryser som fylles, men kanskje dine foreldre, naboer, tanter og onkler, da er det noe riv ruskende galt.

Så hva er forskjellen på en død laks som tas i havet på tjuvgarn og en død laks som tas på stang i elv? I elva er det mulig å avslutte fisket når du har fått din daglige kvote for å hindre at for mange fisk blir tatt på land. Du har muligheten til å sette tilbake fisk som ikke er i henhold til gitt regelverk i forhold til hva du har lov å avlive. I sjøen med garn funker ikke dette. Jeg har omtrent aldri hørt om en tjuvfisker som sitter å passer på garnene sine og avslutter fisket når han har fått sin ene daglige laks. Og jeg tror ikke jeg har hørt om en garnfisker som setter tilbake en stor hunnlaks, i den grad det er mulig etter at den har stått fast i garn en stund. Nei, her er det snakk om å måke fisk i stampen, aller helst så mange som mulig!
Det finnes sannsynligvis ikke en eneste garnfisker som stopper fisket så lenge det er fisk i havet! Dette er forskjellen og den er vesentlig!

Så, tilbake til starten på dette innlegget. Ja, jeg var dum nok til å fiske med garn da jeg var ung. Men jeg visste ikke hvilke konsekvenser dette hadde. Etterhvert som kunnskapen min på området økte, skjønte jeg at dette ikke kunne fortsette. Jeg tok konsekvensen av det og sluttet med det ulovlige fisket. Jeg skulle ønske at samtlige kunne ta et slikt oppgjør med seg selv og fortsette sitt virke på lovlig vis.

Så, pell deg ut av havet med ulovlige garn, og skal du absolutt ha laks får du gjøre som alle oss andre lovlydige borgere: Kjøp deg fiskekort eller kjøp den på butikken!