Haill&Knall-podden: Den lille elgjaktpraten og bifangst som mathøydepunkt

Den 25. september stopper landet opp. Iværtfall for noen dager. Da fylles skogen av elgjegere på...

Les mer