Ønsker du økt synlighet for din virksomhet eller dine produkter? 

Gjennom våre kanaler kan du koble din merkevare mot en seriøs og positiv aktør som Haill&Knall. Vi jobber på flere plattformer og kanaler, hver med sin unike målgruppe. 

Vi tilbyr brand awareness, fortrinnsvis gjennom lengere samarbeid, samt produkttester og -omtaler. Ta kontakt med oss slik at vi sammen kan se på hvordan vi kan bidra konstruktivt for nettopp din merkevare eller produkter.

Under finner du mer info om våre kanaler og hvilke målgrupper du når gjennom disse.

YouTube

Vår YouTube-kanal har vokst mye siden oppstarten i april 2016, og har nå ca 1700 abonnenter. Vi satser på kvalitetsinnhold som engasjerer våre seere og vi ser at våre filmer blir sett av mange som ikke abonnerer på vår kanal. 
Av våre seere er ca 94% menn og 6% kvinner. De aller fleste kommer fra Norge.
Se grafikk under for detaljer om demografi.

Facebook

Vår Facebookside er, foruten Google, vår viktigste distribusjonskanal for innholdet vårt, i tillegg til å holde kontakten med våre følgere og vise glimt fra dagliglivet vårt. Vi har en stabil følgermasse som ligger på omlag 5750 følgere.
Facebooksiden representerer en ganske annen demografisk sammensetning enn YouTube-kanalen. Vi har en ganske jevn fordeling mellom kjønn og en fin spredning i alder.

Instagram

Gjennom våre instagramprofiler når vi inntil 25000 mennesker. Under ser du sammensetningen på alder og kjønn.