LAKSEFISKE HAR LANGE TRADISJONER OG MYE AV ETIKETTEN ER TUFTET PÅ EKTE GENTLEMANSHIP FRA TIDEN DA DE BRITISKE LAKSELORDENE FYLTE ELVEBREDDEN. MEN TRENGER VI OPPFØRE OSS SOM GENTLEMEN OGSÅ I DAG?

Det finnes utrolig mange meninger rundt disse spørsmålene og mye av det som foregår langs lakseelva er ikke nedfelt i regler, men er mer normer, uskrevene regler, som er opparbeidet gjennom hundrevis av år. Mange av disse er like uansett hvor du fisker og noen er nok mer lokale tuftet på episoder og hendelser gjennom historien. Jeg vil i denne artikkelen gå igjennom de generelle normene som er verdt å merke seg for å gjøre både sin egen og andre fiskeres opplevelse best mulig.

KJØP FISKEKORT

Dette er kanskje ekstremt åpenbart, men det er noen grunner til at det faktisk er viktig å gjøre nettopp dette: Laksebestanden er under nitid overvåking og regulering, og en av metodene for å holde kontroll på beskatningen er ved å begrense uttaket fra elvene våre ved å tillate et maksimalt antall fiskere i elva samtidig.
Det er også viktig å ha fiskekort fordi det ikke skal bli for mange fiskere på hver fiskeplass eller i hver sone. Det er utrolig irriterende å være betalende fisker når det kommer flere fiskere enn det antallet kort det er mulig å selge i hver sone. For mange kan dette bidra til å forringe opplevelsen, og særlig når man er i en populær elv og har betalt dyrt for sårt «tiltrengt» fisketid.
I tillegg er det viktig å rapportere fangsten når man er ferdig med sitt fiskedøgn. Ingen fangst bør også rapporteres for å gi forvaltningsmyndighetene et så godt bilde som mulig av beskatningen.

DESINFISER UTSTYRET

Det er svært viktig å gjøre dette for å hindre spredningen av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Dette er faktisk en regel i alle elver og det er en trygghet både for andre fiskere og seg selv i forhold til at man bidrar til dette ufattelig viktige arbeidet. De fleste har nok ikke kjent på kroppen hvordan det er når laksen forsvinner fra et vassdrag, og ingen av oss bør få oppleve dette.
I Lyngenfjorden har vi de siste tretti år ikke hatt laks i de flotte elvene innerst i fjorden, noe som selvsagt bidrar til at fisket blir dårligere, næringspotensialet blir mindre og ikke minst at smittefaren til andre elver øker. Det har i disse elvene vært gjort et omfattende arbeid de siste årene med rotenonbehandling for å få bukt med parasitten. Håpet er at det gir varige resultater og at vi om noen år igjen kan fiske laks her.

SETT DEG INN I FISKEREGLENE

Her syndes det nok mer enn vi ønsker å tro, men det er utrolig viktig å lese reglene før man skrider til verket. Reglene kan variere mye mellom de forskjellige vassdragene og fra år til år i samme vassdrag, så det som var lov året før er ikke nødvendigvis lovlig mer i år. De reglene som oftest endrer seg er fangstbegrensninger, såkalt bag-limit, og fisketider på de forskjellige artene. I tillegg er det veldig viktig å merke seg hvilke typer redskaper man kan bruke for å lure laksen.

VÆR YDMYK NÅR DU ANKOMMER FISKEPLASSEN

Det er en stor fordel at man er ydmyk når det er andre fiskere som allerede er på plassen. Vær høflig og positiv. Prat med de andre fiskerne og gjør deg kjent med hvordan de fisker. Vis at du er til å stole på og en som følger reglene for elva. Still deg i fiskekø og vent til det er din tur. Ofte kan man tilbringe mye tid sammen med fremmede fiskere, så det er like greit å være kompis først som sist.

Jeg husker en åpningsdag i en elv for endel år siden der vi var fire fiskere som alle fisket på tur. Litt utpå formiddagen kom det en annen fisker til som ikke var interessert i å stille seg i kø for å fiske og mest av alt bare ville gå ut i kulpen på nedsiden av der vi fisket for å kaste med stanga si. Et par av de andre fiskerne påpekte at han gjerne måtte fiske, men var nødt til å vente på tur. Dette falt i dårlig jord hos denne fiskeren og han ble forbannet og forlot fiskeplassen. Senere fikk vi høre at han hadde spredt usannheter om oss og at vi hadde hindret han som lokal fisker i å komme til elva, at vi okkuperte kulpen og at vi ikke oppførte oss slik vi burde. En slik hendelse er unødvendig hvis alle utviser normalt bondevett og folkeskikk.

RESPEKTER FISKEKØEN

Køfiske, fiskekø, kø. Kjært barn har mange navn. Dette er en køordning som skal sikre at alle får utnyttet fiskedøgnet like mye selv om det skulle være mange fiskere på samme fiskeplass. Køordningen er ganske enkel: Den første som ankommer fiskeplassen er nummer en i køen, den andre nummer to osv. Når du ankommer fiskeplassen er din plass i køen helt sist. Det er vanlig å spørre de andre fiskerne om hvem som er sist i køen, for deretter å ta sin plass. Hold styr på når det er din tur, slik at alle forberedelser er gjort unna og du er klar til å gå ut i elva, slik at du ikke bruker for mye av de andre fiskernes tid.
Det er også ganske vanlig å legge inn en liten pause innimellom i løpet av en lang fiskedag. Dette kan ofte være en halvtimes tid der elva får hvile litt. En slik pause kan være godt både for fiskere og fiskene. Ofte kan bettet ta seg litt opp etter en liten siesta. Pauser avtales mellom fiskerne.

UTØV BEVEGELIG FISKE

Denne regelen er ikke en regel i alle elver, men det er en norm innarbeidet opp igjennom tidene som innebærer at man ikke skal «parkere» ute i elva. Når det er din tur å fiske går du øverst i kulpen og fisker deg sakte nedstrøms. Du gjør et kast og fisker det ut, tar et par-tre-fire steg nedstrøms før du gjør et nytt kast. Dette er også en måte å sørge for flyt i fiskekøen på og at alle får samme fisketid. Det er selvsagt ingen som sier noe på det om du skulle ta et ekstra kast på en fisk som hopper der du fisker, men du skal ikke bli stående å fiske på denne fisken, men bevege deg nedover. Dersom du opplever at noen blir stående på samme plass uten å «skli» nedstrøms, kan man begynne sin fiskerunde og presse seg nærmere og nærmere den som er foran deg. Dette vil i de fleste tilfeller aksepteres som et hint om at man har glemt seg av eller blitt litt for ivrig etter å fange den ene fisken man ser hopper.

TA VARE PÅ FISKEPLASSEN

Ikke driv «rovdrift» på bålplassen og området rundt fiskeplassen. Sesongen er lang og slitasjen er stor, så gjør det du kan for å forlate plassen i minst like god stand som da du kom. Ta med din egen søppel og plukk gjerne med deg litt ekstra, rydd opp i eventuelle gapahuker og unngå at utstyr flyter rundt underveis i fisket. Det er alltid hyggelig å komme til en fiskeplass der alt er på stell og området er ryddig. Dette øker trivselen langs elvebredden for alle som ferdes der.

TIL SLUTT

For å referere noe man lærer når man kjører opp til lappen: Du skal kjøre hensynsfullt, aktpågivende og varsomt. Klarer du å ferdes langs elva på samme måte har du værtfall gjort ditt for at fisketuren skal bli en trivelig opplevelse.

En siste ting: Husk å aldri si «Skitt fiske» til en fisker. Dette fører med seg ulykke og elendig fiske. Vil du være høflig med en kamerat eller venninne som drar på fisketur, ønsk de gjerne god tur og lykke til. Men aldri skitt fiske…

God tur 😀