Fra 15. februar ble det forbudt å bruke blyhagl som ammunisjon på jakt i og i nærheten av våtmark. I praksis må jegere nå bruke annen ammunisjon i så godt som alle jaktsituasjoner.

Fram til i dag har vi hatt et forbud mot bruk av blyhagl, men med et unntak for arter som hovedsakelig ikke lever i våtmark. Fra og med onsdag er regelverket kraftig oppdatert til å gjelde alt terreng som har noe med vann å gjøre.

– Forbudet gjelder nå i alt av myr, bekker, torvmyr, vann og snøleier, samt en buffersone på 100 meter rundt alle disse områdene, sier seniorrådgiver i Miljødirektoratet Kai Børge Amdal, og fortsetter,
– i praksis betyr dette så og si et totalforbud for jegeren fordi du ikke, til enhver tid, har kontroll på hvilket terreng som befinner seg 100 meter rundt deg.

Bakgrunnen for regelendringen er at EU har vedtatt et forbud mot bruk av blyhagl i, og nærmere enn 100 meter fra, våtmark. Målet er å hindre at trekkende vadefugl og våtmarksfugl får i seg bly via sine naturlige habitater. Fuglene får i seg bly gjennom beite og generell blyforurensning i sine leveområder.

– Blyhagl blir ofte spist av beitende fugl som tar feil av disse og sin naturlige føde, forteller Amdal.

Definisjonen av våtmark

I denne sammenhengen blir våtmark definert bredere enn det vi vanligvis tenker på når vi snakker om våtmark.

– Vi må tenke på våtmarksområder som alt der vann er tilstede; stillestående vann, rennende vann og saltvann. Snøleier tenker vi kanskje ikke naturlig på som våtmark, men vi finner de langt til fjells også der det ellers bare er stein. Snøleier er snøskavler som tiner sakte utover sommeren og gjør områdene nedenfor fuktige og frodige, utdyper Amdal.

Fakta om våtmark:
EU definerer våtmark i tråd med Ramsarkonvensjonen
Våtmark regnes som et område med myr, torvmyr eller vann, naturlig eller kunstig, permanent eller midlertidig, med stillestående eller strømmende ferskvann, saltvann eller brakkvann.
Områder med marint vann med en dybde som ikke overstiger seks meter ved lavvann er også inkludert i definisjonen.

Ikke bare skyting, også forbud mot bæring av ammo 

Jeg har selv vært på jakt i høst og tenkt på hvordan jeg må gå for å unngå våtmarksområdene, og har vel sett at det er tilnærmet umulig.

Kai Børge Amdal, MIljødirektoratet

Forbudet gjelder både det å skyte med, og det å bære med seg blyhagl i eller innenfor 100 meter fra våtmark. Det gjelder både for jakt og på skytebaner. En person som bærer med seg blyhagl i våtmark eller innenfor 100 meter fra våtmark, må selv dokumentere at vedkommende ikke skal skyte med blyhagl i våtmark.

– Det vil være så og si umulig å klare å manørverer seg rundt i terrenget uten å komme inn på denne 100-meters buffersonen, mener Amdal.
– Jeg har selv vært på jakt i høst og tenkt på hvordan jeg må gå for å unngå våtmarksområdene, og har vel sett at det er tilnærmet umulig. Vinterjakt gjør det helt umulig å vite hva som skjuler seg under snøen.

Amdal mener at for de som har blyhagl i våpenskapet finnes det likevel muligheter:

– Der du kjenner omgivelsene godt, og klarer å holde deg utenfor buffersonen, vil du fortsatt kunne bruke blyhagl. Her vil de fleste typer posteringsjakt på eksempelvis due, rev, gås og kråke være innafor.

På spørsmål om hvordan regelverket skal håndheves, sier Amdal at det legges til grunn at de aller fleste etterlever det nye regelverket og legger til at vi har god erfaring med dette fra sist blyforbudet ble innført.

– Utover det vil forbudet bli håndhevet under ordinære jaktkontroller, men om jegeren kan dokumentere at man er på tur til et lovlig jaktområde for blyhagl, så skal nok dette være innafor.

Forbudet gjelder foreløpig kun bruk av blyhagl slik at riflejakt og fiske er ikke omfattet i denne omgangen. Miljødirektoratet venter likevel på at EU innfører et totalforbud mot bly som også vil omfatte kuleammunisjon og fiskeutstyr.

– Vi anser dette som en slags overgangsordning før et totalforbud mot omsetning og bruk av blyammunisjon kommer, kanskje som varslet allerede i 2023-2024, avslutter Amdal.